Co-innovatieprogramma

Biologische Afzetketens

De minister van LNV heeft het groene licht gegeven voor de start van het Co-innovatieprogamma Biologische Afzetketens. De minister heeft Wageningen UR gevraagd het programma uit te voeren, vanwege de samenhang met de andere programma's van Wageningen UR.

Het Co-innovatieprogramma Biologische Afzetketens moet via innovaties de vraaggerichtheid van de biologische keten en daarmee de consumentenvraag naar biologische producten stimuleren. Producten met een duidelijke meerwaarde en verbetering van de efficientie zijn de belangrijkste speerpunten.

Zie voor meer informatie het persbericht van Wageningen UR over het co-innovatieprogramma.

Het co-innovatieprogramma volgt op het Co-innovatieprogamma 'Professionalisering van Biologische Afzetketens' dat is uitgevoerd in de periode 2000 - 2005. Informatie en rapportages van projecten uit dit inmiddels afgesloten co-innovatieprogramma vindt u op de website ( www.akk.nl ).

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Arjan Monteny:  monteny@akk.nl

Persbericht

NIEUWSBRIEVEN
Nieuwsbrief Co-innovatieprogramma Biologische Afzetketens augustus 2006- Nieuwsbrief "Biobloem naar Volwassenheid" juni 2006

meer projectinfo