Ontwikkelen van ketenkennis


De versterking van de ketenkennisinfrastructuur, het netwerk van kennisinstellingen die zich bezighouden met ketenknelpunten, was binnen het werkveld van AKK een belangrijke activiteit. AKK heeft bijgedragen, middels ketenprojecten en werkgroepen van kennisinstellingen, aan de ontwikkeling van de strategische researchagenda op de toepassingsgebieden van de keten en netwerkkunde. De kennis en ervaring uit de projecten is op deze wijze wetenschappelijk verankerd en doorstroom van kennis en ervaring naar het onderwijs is gestimuleerd. Daarnaast is gewerkt aan het vergroten van de toegankelijkheid en beschikbaarheid van het onderzoek.

De onderzoeksvragen die in de pilotprojecten zijn opgelost, zijn onderverdeeld in de vier onderstaande ketenkennisgebieden:

1.  Ketenstrategie- en organisatie
2.  Ketenmanagement
3.  Ketenmarketing
4.  Agro-Logistiek