Co-innovatieprogramma

"Toegevoegde waarde varkensvleesketens"

Dit co-innovatieprogramma is afgerond

                                      

 
 

In het ketenkennis programma AKK Co-innovatie "Toegevoegde waarde varkensvleesketens", gestart op 1 juli 1999, wordt nieuwe ketenkennis ontwikkeld die het bedrijfsleven in de varkensvleesketens ondersteunt in haar ontwikkeling van duurzame marktgerichte productieketens. 

Het motto bij het programma:

'Beter boeren door kennis in marktgestuurde ketens’

Uitvoering
Het Ministerie van LNV heeft Stichting Agro Keten Kennis (AKK) gevraagd dit co-innovatieprogramma op te starten en uit te voeren. 

Met het goedkeuren van de laatste ketenprojecten is het budget van het co-innovatieprogramma 'Toegevoegde Waarde Varkensvleesketens', circa € 9,5 miljoen, volledig vastgelegd in projecten.