Co-innovatieprogramma

"Professionalisering van Biologische Afzetketens"

Dit co-innovatieprogramma is afgerond

Van 1 januari 2001 – 31 december 2004 heeft Stichting AKK het Co-innovatieprogramma "Professionalisering van de biologische afzetketen” uitgevoerd. Het programma is ontwikkeld in het kader van de beleidsnota biologische landbouw 2001 – 2004 van het Ministerie van LNV: "Een biologische markt te winnen". Het programma heeft een bijdrage geleverd aan de professionalisering van biologische afzetketens, waardoor de markt- en afzetmogelijkheden van biologische producten zal toenemen.

Het motto van het programma is:

"Het beste van twee werelden"

De co-innovatie projecten zijn afgerond en de resultaten zichtbaar gemaakt. In de afgelopen vier jaar is er een bedrag van € 7,5 miljoen geïnvesteerd in het programma waarvan 50% door het bedrijfsleven. Bedrijven en onderzoek hebben samen gewerkt aan het oplossen van vraagstukken afkomstig van verschillende sectoren, waaronder plantaardige producten, vlees, zuivel, catering en de sierteelt. Een overzicht van de verschillende projecten en een uitgebreide beschrijving van de behaalde resultaten is te vinden via de links onder aan deze pagina.

Overzicht van de projecten

Flyer "Vraag naar biologische producten groeit explosief"

Co-innovation Programme 'Professionalizing Organic Sales Chains"