De kennis en ervaring die is opgebouwd in de jaren 1994 - 2008 vindt u op deze website.

Graag willen wij u attenderen op het jaar van de Agro-Logistiek gefaciliteerd door het Platform Agrologistiek. In 2009 worden extra inspanningen gepleegd om de lessons learned breed te verspreiden. Het Platform Agrologistiek maakt dit jaar de balans op: waar staan we met Agrologistiek in Nederland en wat zijn de belangrijkste lessen van de afgelopen jaren? Hoe zorgen we ervoor dat de opgedane kennis optimaal benut wordt om slimmer en duurzamer om te gaan met de nieuwe opgaven en thema’s binnen Agrologistiek? Meer details kunt u vinden op www.agrologistiek.nl.

Door Stichting AKK worden geen nieuwe activiteiten meer ontwikkeld maar het gedachtegoed is op deze site beschikbaar maar ook bij onderstaande contactpersonen.

ir. Woody Maijers
Zomerstraat 17
5397 GH LITH
Telefoon 06 53 33 03 67
Telefax 084 2291688
E-mail maijers@ketencoach.nl
ir. Arjan Monteny
Louise de Colignystraat 33
2641 GX PIJNACKER
Telefoon 06 51 23 04 38
e-mail monteny@groeisaam.nl